Elementy Dekoracyjne

Nasza oferta Elementów dekoracyjnych

Wybierz z ponad 40 wzorów konsoli, podpór i elementów dekoracyjnych
|sztukateria gipsowa|konsole|podpory|półki|gzymsy|dekor|dekory ścienne|dekory gipsowe

Element

Typ: ED1

Wymiar: 165 x 198 x 96mm

Prosty zwornik ED1. Głębokość w najgrubszym miejscu 60 mm.|sztukateria gipsowa | konsole | podpory | półki | zwornik | 

Element

Typ: ED2

Wymiar: 135 x 142 x 80mm

Prosty zwornik ED2. Głębokość w najgrubszym miejscu 45 mm.|sztukateria gipsowa | konsole | podpory | półki | zwornik | 

Element

Typ: ED3

Wymiar: 167 x 200 x 98mm

Prosty zwornik ED3 ze żłobieniami. Głębokość w najgrubszym miejscu 60 mm.|sztukateria gipsowa | konsole | podpory | półki | zwornik | kliniec 

Element

Typ: ED4

Wymiar: 124 x 200 x 95mm

Konsola dekoracyjna (wspornik) ED4 z liściem akantu i boczną wolutą. Głębokość w najgrubszym miejscu 95 mm.|sztukateria gipsowa | konsole dekoracyjne | podpory | półki | wspornik | kroksztyn 

Element

Typ: ED5

Wymiar: 270 x 410 x 135mm

Konsola dekoracyjna (wspornik) ED5 z boczną wolutą. Głębokość w najgrubszym miejscu 135 mm.|sztukateria gipsowa | konsole dekoracyjne | podpory | półki | wspornik | kroksztyn 

Element

Typ: ED6

Wymiar: 105 x 225 x 103mm

Konsola dekoracyjna (wspornik) ED6 z boczną wolutą. Głębokość w najgrubszym miejscu 103 mm.|sztukateria gipsowa | konsole dekoracyjne | podpory | półki | wspornik | kroksztyn 

Element

Typ: ED7

Wymiar: 205 x 240 x 85mm

Zwornik ED7, duży i wyrazisty. Głębokość w najgrubszym miejscu 85 mm.|sztukateria gipsowa | konsole | podpory | półki | zwornik | kliniec 

Element

Typ: ED8

Wymiar: 128 x 550 x 90mm

Konsola dekoracyjna (wspornik) ED8 z boczną wolutą. Głębokość w najgrubszym miejscu 90 mm.|sztukateria gipsowa | konsole dekoracyjne | podpory | półki | wspornik | kroksztyn 

ELEMENT

Typ: ED8a

Wymiar: 124 x 635 x 105mm

Konsola dekoracyjna (wspornik) ED8a z boczną wolutą i motywami roślinnymi. Głębokość w najgrubszym miejscu 105 mm.|sztukateria gipsowa | konsole dekoracyjne | podpory | półki | wspornik | kroksztyn

Element

Typ: ED9

Wymiar: 110 x 145 x 63mm

Mała konsola dekoracyjna (wspornik) ED9 z liściem akantu i boczną wolutą. Głębokość w najgrubszym miejscu 63 mm.|sztukateria gipsowa | konsole dekoracyjne | podpory | półki | wspornik | kroksztyn 

Element

Typ: ED10

Wymiar: 117 x 295 x 70mm

Konsola dekoracyjna (wspornik) ED10. Głębokość w najgrubszym miejscu 70 mm.|sztukateria gipsowa | konsole dekoracyjne | podpory | półki | wspornik | kroksztyn 

Element

Typ: ED11

Wymiar: 170 x 235 x 55mm

Bogato rzeźbiony zwornik ED11. Do łuków lub prostych listew. Głębokość w najgrubszym miejscu 70 mm.|sztukateria gipsowa | konsole | podpory | półki | zwornik | kliniec | barok | rokoko 

Element

Typ: ED12

Wymiar: 340 x 325mm x 70mm

Bogato rzeźbiony zwornik ED12. Do łuków lub prostych profili z gzymsów. Głębokość w najgrubszym miejscu 70 mm.|sztukateria gipsowa | konsole | podpory | półki | zwornik | kliniec | barok | rokoko

Element

Typ: ED13

Wymiar: 237 x 252 x 155mm

Konsola dekoracyjna (wspornik) ED13 z głową lwa. Głębokość w najgrubszym miejscu 155 mm.|sztukateria gipsowa | konsole dekoracyjne | podpory | półki | wspornik | kroksztyn | głowa | lew 

Element

Typ: ED14

Wymiar: 175 x 196 x 110mm

Konsola dekoracyjna (wspornik) ED14 z głową anioła. Głębokość w najgrubszym miejscu 110 mm.|sztukateria gipsowa | konsole dekoracyjne | podpory | półki | wspornik | kroksztyn | głowa | anioł 

Element

Typ: ED15

Wymiar: 217 x 345 x 130mm

Konsola dekoracyjna (wspornik) ED15 z boczną wolutą w stylu klasycznym. Głębokość w najgrubszym miejscu 130 mm.|sztukateria gipsowa | konsole dekoracyjne | podpory | półki | wspornik | kroksztyn 

Element

Typ: ED18

Wymiar: 260 x 320 x 170mm

Konsola dekoracyjna (wspornik) ED18 z boczną wolutą i rzeźbionymi owocami. Głębokość w najgrubszym miejscu 170 mm.|sztukateria gipsowa | konsole dekoracyjne | podpory | półki | wspornik | kroksztyn 

Element

Typ: ED19

Wymiar: 167 x 197 x 60mm

Zwornik ED19 z motywem roślinnym. Głębokość w najgrubszym miejscu 60 mm.|sztukateria gipsowa | konsole | podpory | półki | zwornik | kliniec 

Element

Typ: ED20

Wymiar:160 x 350 x 155mm

Konsola dekoracyjna (wspornik) ED20 z boczną wolutą. Głębokość w najgrubszym miejscu 155 mm.|sztukateria gipsowa | konsole dekoracyjne | podpory | półki | wspornik | kroksztyn 

Element

Typ: ED21

Wymiar: 195 x 330 x 180mm

Konsola dekoracyjna (wspornik) ED21 z boczną wolutą i liściem akantu. Głębokość w najgrubszym miejscu 180 mm.|sztukateria gipsowa | konsole dekoracyjne | podpory | półki | wspornik | kroksztyn | liść akantu 

Element

Typ: ED22

Wymiar: 255 x 300 x 120mm

Konsola dekoracyjna (wspornik) ED22 z rzeźbioną draperią. Głębokość w najgrubszym miejscu 120 mm.|sztukateria gipsowa | konsole dekoracyjne | podpory | półki | wspornik | kroksztyn | 

Element

Typ: ED23

Wymiar: 290 x 315 x 210mm

Zwornik ED23 rzeźbiony z głową. Głębokość w najgrubszym miejscu 210 mm.|sztukateria gipsowa | konsole | podpory | półki | zwornik | kliniec 

Element

Typ: ED24

Wymiar: 250 x 415 x 100mm

Konsola dekoracyjna (wspornik) ED24 z motywem roślinnym i boczną wolutą. Głębokość w najgrubszym miejscu 100 mm.|sztukateria gipsowa | konsole dekoracyjne | podpory | półki | wspornik | kroksztyn | liść akantu 

Element

Typ: ED25

Wymiar: 245 x 250 x 95mm

Zwornik ED25 rzeźbiony z głową. Głębokość w najgrubszym miejscu 95 mm.|sztukateria gipsowa | konsole | podpory | półki | zwornik | kliniec 

Element

Typ: ED26

Wymiar: 205 x 220 x 95mm

Zwornik ED26 rzeźbiony z motywem roślinnym. Głębokość w najgrubszym miejscu 95 mm.|sztukateria gipsowa | konsole | podpory | półki | zwornik | kliniec 

Element

Typ: ED27

Wymiar: 380 x 780 x 330mm

Duża konsola dekoracyjna (wspornik) ED27 z głową lwa, motywem roślinnym i boczną wolutą. Głębokość w najgrubszym miejscu 330 mm.|sztukateria gipsowa | konsole dekoracyjne | podpory | półki | wspornik | kroksztyn | liść akantu 

Element

Typ: ED28

Wymiar: 80 x 100 x 40mm

Mała konsola dekoracyjna (wspornik) ED28 z liściem akantu i boczną wolutą. Głębokość w najgrubszym miejscu 63 mm.|sztukateria gipsowa | konsole dekoracyjne | podpory | półki | wspornik | kroksztyn 

Element

Typ: ED29

Wymiar: 170 x 210 x 62mm

Prosty zwornik ED29. Głębokość w najgrubszym miejscu 62 mm.|sztukateria gipsowa | konsole | podpory | półki | zwornik | kliniec 

Element

Typ: ED30

Wymiar: 120 x 145 x 40mm

Prosty zwornik ED30. Głębokość w najgrubszym miejscu 40 mm.|sztukateria gipsowa | konsole | podpory | półki | zwornik | kliniec 

Element

Typ: ED31

Wymiar: 425 x 660 x 245mm

Duża konsola dekoracyjna (wspornik) ED31 bogato rzeźbiona z głową. Głębokość w najgrubszym miejscu 245 mm.|sztukateria gipsowa | konsole dekoracyjne | podpory | półki | wspornik | kroksztyn | głowa 

Element

Typ: ED32

Wymiar: 305 x 305 x 152mm

Konsola dekoracyjna (wspornik) ED32 z głową diabła. Głębokość w najgrubszym miejscu 152 mm.|sztukateria gipsowa | konsole dekoracyjne | podpory | półki | wspornik | kroksztyn | głowa diabła 

Element

Typ: ED33

Wymiar: 125 x 150 x 30mm

Prosty zwornik ED33. Głębokość w najgrubszym miejscu 30 mm.|sztukateria gipsowa | konsole | podpory | półki | zwornik | kliniec 

Element

Typ: ED34

Wymiar: 145 x 160 x 25mm

Prosty zwornik ED34 w kształcie kwadratu. Głębokość w najgrubszym miejscu 25 mm.|sztukateria gipsowa | konsole | podpory | półki | zwornik | kliniec 

Element

Typ: ED35

Wymiar: 65 x 100 x 40mm

Mała konsola dekoracyjna (wspornik) ED35. Głębokość w najgrubszym miejscu 40 mm.|sztukateria gipsowa | konsole dekoracyjne | podpory | półki | wspornik | kroksztyn 

Element

Typ: E36

Wymiar: 148 x 250mm

Konsola dekoracyjna (wspornik) ED36 z boczną wolutą i liściem akantu. Głębokość w najgrubszym miejscu 148 mm.|sztukateria gipsowa | konsole dekoracyjne | podpory | półki | wspornik | kroksztyn | liść akantu 

Element

Typ: ED37

Srednica: 200mm

Okrągły element dekoracyjny ED37 z głową lwa. Grubość 40 mm.|sztukateria gipsowa | konsole | podpory | lew | dekor | dekory ścienne | dekory gipsowe | głowa lwa 

Element

Typ: E38

Wymiar: 580 x 570 x 300mm

Duży element dekoracyjny ED38 z głową lwa. Grubość 300 mm.|sztukateria gipsowa | konsole | podpory | lew | dekor | dekory ścienne | dekory gipsowe | głowa lwa 

Element

Typ: ED39

Wymiar: 380 x 480 x 265mm

Duża konsola dekoracyjna (wspornik) ED39 bogato rzeźbiona z głową. Głębokość w najgrubszym miejscu 265 mm.|sztukateria gipsowa | konsole dekoracyjne | podpory | półki | wspornik | kroksztyn | głowa 

Element

Typ: EP40P

Wymiar: 290 x 1030 x 160mm

Duża konsola dekoracyjna (wspornik) ED40P bogato rzeźbiona z głową anioła. Głowa zwrócona w prawą stronę. Głębokość w najgrubszym miejscu 160 mm.|sztukateria gipsowa | konsole dekoracyjne | podpory | wspornik | kroksztyn | głowa anioła | anioł gipsowy 

Element

Typ: ED40L

Wymiar: 290 x 1030 x 160mm

Duża konsola dekoracyjna (wspornik) ED40L bogato rzeźbiona z głową anioła. Głowa zwrócona w lewą stronę. Głębokość w najgrubszym miejscu 160 mm.|sztukateria gipsowa | konsole dekoracyjne | podpory | wspornik | kroksztyn | głowa anioła | anioł gipsowy 

Element

Typ: ED42

Wymiar: 300 x 470 x 265m

Duża konsola dekoracyjna (wspornik) ED42 z boczną wolutą. Głębokość w najgrubszym miejscu 265 mm.|sztukateria gipsowa | konsole dekoracyjne | podpory | półki | wspornik | kroksztyn | liść akantu 

Element

Typ: ED43

Wymiar: 230 x 280 x 110m

Konsola dekoracyjna (wspornik) ED43 z boczną wolutą i liściem akantu. Głębokość w najgrubszym miejscu 110 mm.|sztukateria gipsowa | konsole dekoracyjne | podpory | półki | wspornik | kroksztyn | liść akantu 

Element

Typ: ED44

Wymiar: 205 x 290 x 85mm

Konsola dekoracyjna (wspornik) ED44 z boczną wolutą. Głębokość w najgrubszym miejscu 85 mm.|sztukateria gipsowa | konsole dekoracyjne | podpory | półki | wspornik | kroksztyn  

Element

Typ: ED45

Wymiar: 234 x 388 x 215mm

Konsola dekoracyjna (wspornik) ED45 z boczną wolutą i koralikami. Głębokość w najgrubszym miejscu 215 mm.|sztukateria gipsowa | konsole dekoracyjne | podpory | półki | wspornik | kroksztyn | liść akantu 

Element

Typ: ED46

Wymiar: 265 x 1030 x 270mm

Duża konsola dekoracyjna (wspornik) ED46 z boczną wolutą i rzeźbieniami. Głębokość w najgrubszym miejscu 270 mm.|sztukateria gipsowa | konsole dekoracyjne | podpory | półki | wspornik | kroksztyn |  

Element

Typ: ED47

Wymiary: 175 x 192 x 85mm

Konsola dekoracyjna (wspornik) ED47 z boczną wolutą i motywem roślinnym. Głębokość w najgrubszym miejscu 85 mm.|sztukateria gipsowa | konsole dekoracyjne | podpory | półki | wspornik | kroksztyn |

 

Copyright 2017