Kolumny, Głowice i Bazy

nasza oferta Kolumn, Głowic I Baz

Szeroki wybór kolumn gipsowych, baz i głowic. Kolumny mogą stanowić samodzielny postument lub obudowę słupa betonowego.
|sztukateria gipsowa | kolumny kanelowane | kolumny żłobione | kolumny gładkie | kolumny greckie | kolumny rowkowe | filary | postumenty | kolumna dekoracyjna | głowice | bazy | głowice korynckie | głowice jońskie |

Kolumna

Typ: K15K 1/2

Wymiar: 150 x 3000mm

Śr. wew. 110 mm

Kolumna kanelowana o śr zew. 15cm (rowkowana, żłobiona). Może stanowić samodzielny postument lub obudowę słupa betonowego. |sztukateria gipsowa | kolumny kanelowane | kolumny żłobione | filary | postumenty | kolumna dekoracyjna |

Głowica

Typ: GK15 1/2

Wymiar: 225 x 100mm

Śr wew. 135 mm

Głowica GK15 do kolumny o śr. wew. 15 cm. | sztukateria gipsowa | kolumny | głowice do kolumn | bazy do kolumn | 

Głowica

Typ: GK15a 1/2

Wymiar: 255 x 70mm

Głowica GK15a do kolumny o śr. wew. 15 cm. | sztukateria gipsowa | kolumny | głowice do kolumn | bazy do kolumn | 

Baza

Typ: BK15 1/2

Wymiar: 225 x 100mm

Baza BK15 do kolumny o śr. wew. 15 cm. | sztukateria gipsowa | kolumny | głowice do kolumn | bazy do kolumn | 

Baza

Typ: BK15a 1/2

Wymiar: 225 x 100mm

Baza BK15a do kolumny o śr. wew. 15 cm. | sztukateria gipsowa | kolumny | głowice do kolumn | bazy do kolumn | 

Kolumna

Typ: K20G 1/2

Wymiar: 200 x 3000mm

Średnica wew. 160 mm

Kolumna K20g o śr. zew. 20 cm - gładka . Może stanowić samodzielny postument lub obudowę słupa betonowego. |sztukateria gipsowa | kolumny gładkie | filary | postumenty | kolumna dekoracyjna |

Kolumna

Typ: K20K 1/2

Wymiar: 200 x 2500mm

Średnica wew. 160 mm

Kolumna K20k o śr. zew. 20 cm - kanelowana (rowkowana, żłobiona). Może stanowić samodzielny postument lub obudowę słupa betonowego. | kolumny | kolumny żłobione | filary | postumenty | kolumna dekoracyjna | 

Głowica

Typ: GK20a

Wymiar: 285 x 75mm

Średnica wew. 205 mm

Głowica GK20a do kolumny kanelowanej lub gładkiej o śr. zew. 20 cm. | sztukateria gipsowa | kolumny | głowice do kolumn | bazy do kolumn |

Głowica

Typ: GK20i 1/2

Wymiar: 370 x 120mm

Średnica wew. 210 mm

Głowica GK20i - jońska do kolumny kanelowanej lub gładkiej o śr. zew. 20 cm. | sztukateria gipsowa | kolumny | głowice do kolumn | bazy do kolumn | głowica jońska |   

Głowica

Typ: GK20k 1/2

Wymiar: 310 x 245mm

Średnica wew. 90 mm

Głowica GK20k - koryncka do kolumny kanelowanej lub gładkiej o śr. zew. 20 cm. | sztukateria gipsowa | kolumny | głowice do kolumn | bazy do kolumn | głowica jońska | 

Głowica

Typ: GK20 KO 1/2

Wymiar: 380 x 255mm

Śr. wew. 200 mm

Baza

Typ: BK20a 1/2

Wymiar: 329 x 195mm

Śr. wew. 205 mm

Baza BK20a do kolumny kanelowanej lub gładkiej o śr. zew. 20 cm. | sztukateria gipsowa | kolumny | głowice do kolumn | bazy do kolumn | 

Baza

Typ: BK20b 1/2

Wymiar: 350 x 135mm

Średnica wew. 155 mm

Baza BK20b do kolumny kanelowanej lub gładkiej o śr. zew. 20 cm. | sztukateria gipsowa | kolumny | głowice do kolumn | bazy do kolumn |

Kolumna

Typ: K25G 1/2

Wymiar: 250 x 3000mm

Śr. wew. 200 mm

Kolumna K25g - gładka. Może stanowić samodzielny postument lub obudowę słupa betonowego. |sztukateria gipsowa | kolumny gładkie | filary | postumenty | kolumna dekoracyjna |  

Głowica

Typ: GK25 1/2

Wymiar: 350 x 85mm

Śr. wew 265 mm

Głowica GK25 do kolumny kanelowanej lub gładkiej o śr. zew. 25 cm. | sztukateria gipsowa | kolumny | głowice do kolumn | bazy do kolumn |

Kolumna

Typ: K26K 1/2

Wymiar: 260 x 3000mm

Śr. wew. 200 mm

Kolumna K26k - kanelowana (rowkowana, żłobiona). Może stanowić samodzielny postument lub obudowę słupa betonowego. |sztukateria gipsowa | kolumny kanelowane | kolumny żłobione | filary | postumenty | kolumna dekoracyjna |  

Głowica

Typ: GK26a 1/2

Wymiar: 370 x 155mm

Śr. wew. 205 mm

Głowica GK26a do kolumny kanelowanej lub gładkiej o śr. zew. 26 cm. | sztukateria gipsowa | kolumny | głowice do kolumn | bazy do kolumn |

Głowica

Typ: GK26k 1/2

Wymiar: 490 x 375mm

Śr. wew. 200 mm

Głowica GK26k koryncka do kolumny kanelowanej lub gładkiej o śr. zew. 26 cm. | kolumny | głowice do kolumn | bazy do kolumn | głowica koryncka | 

Głowica

Typ: GK26i 1/2

Wymiar: 435 x 200mm

Śr. wew. 200 mm

Głowica GK26i - jońska do kolumny kanelowanej lub gładkiej o śr. zew. 26 cm. | kolumny | głowice do kolumn | bazy do kolumn | głowica jońska |   

Baza

Typ: BK26a 1/2

Wymiar: 385 x 195mm

Śr. wew. 200 mm

Baza BK26a do kolumny kanelowanej lub gładkiej o śr. zew. 26 cm. | sztukateria gipsowa | kolumny | głowice do kolumn | bazy do kolumn |

Baza

Typ: BK26b 1/2

Wymiar: 350 x 180mm

Śr. wew. 200 mm

Baza BK26b do kolumny kanelowanej lub gładkiej o śr. zew. 26 cm. | sztukateria gipsowa | kolumny | głowice do kolumn | bazy do kolumn | 

Baza

Typ: BK26c 1/2

Wymiar: 410 x 135mm

Śr wew. 255 mm

Baza BK26c do kolumny kanelowanej lub gładkiej o śr. zew. 26 cm. | sztukateria gipsowa | kolumny | głowice do kolumn | bazy do kolumn |

Baza

Typ: BK26d 1/2

Wymiar: 440 x 188mm

Śr. wew. 265 mm

Baza BK26d do kolumny kanelowanej lub gładkiej o śr. zew. 26 cm. | kolumny | głowice do kolumn | bazy do kolumn |

Kolumna

Typ: K30G 1/2

Wymiar: 300 x 3000mm

Śr. wew. 250 mm

Kolumna K30G - gładka o śr zew. 30 cm. Może stanowić samodzielny postument lub obudowę słupa betonowego. | kolumny gładkie | filary | postumenty | kolumna dekoracyjna |

Kolumna

Typ: K30K 1/2

Wymiar: 300 x 3000mm

Śr. wew. 250 mm

Kolumna K30k - kanelowana (rowkowana, żłobiona) o śr. zew. 30 cm. Może stanowić samodzielny postument lub obudowę słupa betonowego. | kolumny kanelowane | kolumny żłobione | filary | postumenty | kolumna dekoracyjna |

Głowica

Typ: GK30a 1/2

Wymiar: 420 x 90mm

Śr. wew. 303 mm

Głowica GK30a do kolumny kanelowanej lub gładkiej o śr. zew. 30 cm. | sztukateria gipsowa | kolumny | głowice do kolumn | bazy do kolumn |

Głowica

Typ: GK30c 1/2

Wymiar: 475 x 138 mm

Śr. wew. 305 mm

Głowica GK30c do kolumny kanelowanej lub gładkiej o śr. zew. 30 cm. | sztukateria gipsowa | kolumny | głowice do kolumn | bazy do kolumn |

Głowica

Typ: GK30k

Wymiar: 525 x 400mm

Śr. wew. 303 mm

Głowica GK30k - koryncka, do kolumny kanelowanej lub gładkiej o śr. zew. 30 cm. | kolumny | głowice do kolumn | bazy do kolumn |

Głowica

Typ: GK30i 1/2

Wymiar: 530 x 235mm

Głowica GK30i - jońska, do kolumny kanelowanej lub gładkiej o śr. zew. 30 cm. | kolumny | głowice do kolumn | bazy do kolumn | głowica jońska |   

Baza

Typ: BK30a 1/2

Wymiar: 450 x 135mm

Baza BK30a do kolumny gładkiej lub kanelowanej o śr. zew. 30 cm. | sztukateria gipsowa | kolumny | głowice do kolumn | bazy do kolumn

Baza

Typ: BK30b 1/2

Wymiar: 500 x 185mm

Baza BK30b do kolumny gładkiej lub kanelowanej o śr. zew. 30 cm. | sztukateria gipsowa | kolumny | głowice do kolumn | bazy do kolumn

Baza

Typ: BK30c 1/2

Wymiar: 455 x 207 mm

Baza BK30c do kolumny gładkiej lub kanelowanej o śr. zew. 30 cm. | sztukateria gipsowa | kolumny | głowice do kolumn | bazy do kolumn

Głowica/Baza

Typ: GK/BK31,5 1/2

Wymiar: 480mm x 280mm

Głowica GK31,5 do kolumny gładkiej lub kanelowanej o śr. zew. 30 - 31,5 cm. | sztukateria gipsowa | kolumny | głowice do kolumn | bazy do kolumn

Kolumna

Typ: K30/36G 1/2

Wymiar: 360 x 3000mm

Kolumna K30/36 gładka, zwężana ku górze. Górny wymiar zewnętrzny to 30 cm, dolny 36 cm. | kolumny gładkie | filary | postumenty | kolumna dekoracyjna |

Baza

Typ: BK36a 1/2

Wymiar: 520 x 135mm

Baza BK36a do kolumny gładkiej lub kanelowanej o śr. zew. 36 cm. | sztukateria gipsowa | kolumny | głowice do kolumn | bazy do kolumn  

Kolumna

Typ: K40G 1/2

Wymiar: 400 x 3900mm

Kolumna K40G - gładka. Może stanowić samodzielny postument lub obudowę słupa betonowego. | sztukateria gipsowa | kolumny gładkie | filary | postumenty | kolumna dekoracyjna |

Kolumna

Typ: K40K 1/2

Wymiar: 400 x 3800mm

Kolumna K40K - kanelowana (rowkowana, żłobiona). Może stanowić samodzielny postument lub obudowę słupa betonowego. |sztukateria gipsowa | kolumny kanelowane | kolumny żłobione | filary | postumenty | kolumna dekoracyjna |

Głowica

Typ: GK40a 1/2

Wymiar: 480 x 110mm

Głowica GK40a do kolumny kanelowanej lub gładkiej o śr. zew. 40 cm. | sztukateria gipsowa | kolumny | głowice do kolumn | bazy do kolumn | 

Głowica

Typ: GK40k 1/2

Wymiar: 790 x 780mm

Głowica GK40k -  koryncka do kolumny kanelowanej lub gładkiej o śr. zew. 40 cm. | kolumny | głowice do kolumn | bazy do kolumn | głowica koryncka | 

Głowica

Typ: GK40i 1/2

Wymiar: 830 x 490mm

Głowica GK40i - jońska do kolumny kanelowanej lub gładkiej o śr. zew. 40 cm. | kolumny | głowice do kolumn | bazy do kolumn | głowica jońska |

Baza

Typ: BK40a 1/2

Wymiar: 540 x 140mm

Baza BK40a do kolumny kanelowanej lub gładkiej o śr. zew. 40 cm. | kolumny | głowice do kolumn | bazy do kolumn |

Baza

Typ: BK40b 1/2

Wymiar: 590 x 185mm

Baza BK40b do kolumny kanelowanej lub gładkiej o śr. zew. 40 cm. | kolumny | głowice do kolumn | bazy do kolumn |

Kolumna

Typ: KBG41.5/46.5 1/2

Wymiar: 465 x 2950mm

Kolumna KBG41.5/46.5 gładka, zwężana ku górze. Górny wymiar zewnętrzny to 41.5 cm, dolny 46.5 cm. | kolumny gładkie | filary | postumenty | kolumna dekoracyjna |

Głowica

Typ: GK47i 1/2

Wymiar: 810 x 495mm

Głowica GK47i - jońska do kolumny kanelowanej lub gładkiej o śr. zew. 47 cm. | sztukateria gipsowa | kolumny | głowice do kolumn | bazy do kolumn | głowica jońska |

Baza

Typ: BK47a 1/2

Wymiar: 600 x 140mm

Baza BK47a do kolumny o śr. zew. 47 cm. | sztukateria gipsowa | kolumny | głowice do kolumn | bazy do kolumn |

Baza

Typ: BK47b 1/2

Wymiar: 660 x 188mm

Baza BK47b do kolumny o śr. zew. 47 cm. | sztukateria gipsowa | kolumny | głowice do kolumn | bazy do kolumn |

Baza

Typ: BK50b 1/2

Wymiar: 680 x 195mm

Baza BK50b do kolumny o śr. zew. 50 cm. | sztukateria gipsowa | kolumny | głowice do kolumn | bazy do kolumn |

Głowica

Typ: GK60k 1/2

Wymiar: 1070 x 960mm

Głowica GK60k - koryncka do kolumny kanelowanej lub gładkiej o śr. zew. 60 cm. | kolumny | głowice do kolumn | bazy do kolumn | głowica koryncka | 

Baza

Typ: BK60a 1/2

Wymiar: 800 x 188mm

Baza BK60a do kolumny kanelowanej lub gładkiej o śr. zew. 60 cm. | kolumny | głowice do kolumn | bazy do kolumn |

 

Copyright 2017